જમીનના જુના રેકોર્ડ મેળવો મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા

જમીનના જુના રેકોર્ડ મેળવો મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા : 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન ગુજરાત સરકારના રેવેન્યુ ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લેન્ડ રેકોર્ડ સિસ્ટમને ઓનલાઈન બનાવવામાં આયું છે.

ગુજરાત ઈ ધરા (Gujarat E Dhara) તરીકે ઓળખાતી ડીજીટાઈઝેશન સિસ્ટમે ભારત સરકાર તરફથી પ્રશંસા મેળવી હતી.

અહી,નકલ પર કયુઆર કોડ (QR Code) ઉપલબ્ધ હશે. જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાતરી online કોઇપણ વ્યક્તિ-સંસ્થા કરી શકશે.

મહેસૂલી સેવાઓના દસ્તાવેજો રાજ્યના નાગરિકોને સરળતાથી રહે અને પારદર્શીતાપૂર્વક મળી રહે એ માટે રાજ્ય સરકારે i-ORA પોર્ટલ સહિત અનેકવિધ નવી આયામો હાથ ધરીને આ સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે ,જેના પરિણામે સ્વરૂપે રાજ્યના નાગરિકોના સમયની સાથે નાણાંની બચત પણ થઈ રહી છે.

જમીનના વર્ષો જુના રેકોર્ડ મેળવો તમારા મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા

પોસ્ટ નું ટાઈટલ જમીનના જુના રેકોર્ડ મેળવો મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા
પોસ્ટ નું  નામ AnyRoR 7/12 Utara Online
ભાષા  ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
લાભાર્થી  ગુજરાતના તમામ ખેડૂતો
સેવાનો ઉદ્દેશ  Gujarat ના ખેડૂતો પોતાની જમીનના ૬, ૭/૧૨ અને ૮-અ ઘર બેઠા Online કાઢી શકાશે
Official Website AnyRor https://anyror.gujarat.gov.in
Official Website i-ORA https://iora.gujarat.gov.in

ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR અથવા i-ORA portel પરથી મેળવો

 • ઈન્ટરનેટ પર AnyRoR અથવા i-RoR portel ચાલુ કરો
 • સૌ પ્રથમ ડીજિટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR (https://anyror.gujarat.gov.in) અથવા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in) પોર્ટલ ઊપર જાઓ.
 • ત્યાં આપેલ વિકલ્પ પરથી VIEW LAND RECORD – RURAL વિકલ્પ પર click કરો
  Click કર્યા પછી નીચે Select Any One (કોઈ પણ પસંદ કરો) એવું લખેલું આવશે.
 • તે ઓપ્શન પર Click કરવાથી વિવિધ વિગતો ખુલશે.
 • આપેલ વિગતોમાંથી જે પણ મહેસુલ નમૂનાની વિગત જોઈતી હોય તેને Select કરો.
READ MORE :  Digital voter id card download online | voter id card check online

કોઇપણ વ્યક્તિ ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ Online મેળવી શકશે તેમણે ઉમેર્યું કે, જમીન માટેનુ મહત્વનું રેકર્ડ ગામ નમુના નં.6, 7/12, 8-અ ની અધિકૃત નકલો હાલે જે તાલુકા ઇ-ધરા કેન્દ્રો / ઇ-ગ્રામ્ય કક્ષાએથી ઉપલબ્ધ થાય છે, તે હવે કોઇપણ વ્યક્તિ ડીજીટલી સાઇન્ડ (Digitally Signed) નકલ Online મેળવી શકશે, તથા આ નકલ ઉપયોગ માટે અધિકૃત ગણાશે.

આ માટે ભરપાઇ કરવાની થતી નકલ ની ફી પણ online ભરવાની રહેશે. ડીજિટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR (https://anyror.gujarat.gov.in) અથવા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in) portel પરથી મેળવી શકાશે. આ નકલ પર QR Code ઉપલબ્ધ હશે. જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાતરી Online કોઇપણ વ્યક્તિ તથા સંસ્થા કરી શકશે.

 

7/12 અને 8-અ ના દાખલા Online ડાઉનલોડ કરવાના સ્ટેપ

 1. સૌપ્રથમ મહેસુલ વિભાગના AnyRoR (anyror.gujarat.gov.in) તથા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in/) પોર્ટલ પર જાઓ.
  AnyRoR અથવા i-ora પોર્ટલના મુખ્ય પેજ પર દર્શાવેલ “Digitally Signed RoR / ડીજીટલ સાઇન્ડ ગામ નમૂના નંબર” પર CLick કરો.
  તમારો મોબાઈલ નંબર નાખો.
 2. website ના page માં દેખાતા કેપ્ચા કોડ વાંચીને તેની નીચેના ટેક્સબોક્ષમાં દાખલ કરો. જો કેપ્ચા વાંચો શકાય તેમ n હોય તો “Refresh Code” પર click કરો. જેથી નવો કોડ જનરેટ થશે.
  કેપ્ચા કોર્ડ નાખ્યા બાદ “Generate OTP” પર click કરો OTP જનરેટ કરવાથી તમારા દ્વારા દાખલ કરેલા મોબાઈલ નંબર પર વેરિફિકેશન code આવશે.
 3. મો.નં . પર આવેલ વેરિફિકેશન કોડ TEXTBOOKમાં દાખલ કરીને Login પર click કરો. લોગીન પર click કર્યા બાદ ડીજીટલ સાઈન્ડ ગામના નમૂના મેળવવા માટેનું ફોર્મ ખુલશે.
  ગામ નમૂના નંબર મેળવવા માટે તમારો Dist- જીલ્લો, ta- તાલુકો, vi -ગામ પસંદ કરવાનું રહેશે. જેમાં તમે સર્વે નંબર / block બ્લોક નંબર / khata ખાતા નંબર / નોંધ નંબર પસંદ કરી “Add Village Form” પર click કરો.
 4. તમારે જરૂરી ગામ નમૂના નંબરની વિગતો એક પછી એક ઉપર જણાવેલ મુદ્દા નંબર – ૮ પ્રમાણે “Add Village Form” પર click કરો યાદી તૈયાર કરો.
 5. ગામ નમૂના નંબરની યાદી તૈયાર કર્યા બાદ તેની જરૂરી તપાસ કરી “Procced For Payment” પર Click કરો.
 6. હવે “Procced For Payment” પર click કર્યા બાદજો કોઈ સુધારા હોય તો “Cancel Request” પર Click કરો.
  જો તમામ માહિતી બરાબર હોય તો “Pay Amount” પર click કરો જરૂરી રકમની ચુકવણી Online કરો.
  નોંધ : A) ગામ નમૂના માટે fee Online જ ભરવાની છે. B) Online રકમ ભરતા પહેલા Online પેમેન્ટ કરવા અંગે પોર્ટલના મુખ્ય પેજ પર દર્શાવેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવી જરૂરી છે .
 7. Payment ચૂકવ્યા બાદ ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર Download કરવા માટે સ્ક્રીન પર મળશે.
 8. જેમાં Download RoR પર click કરીને ડીજીટલ ગામ નમૂના ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
READ MORE :  ઓછા મતદાનવાળા આ ગામમાં 92 ટકા મતદાન થયું, આ નિયમથી લોકો ભાગ્યા!

નોંધ : A) જો રકમની ચુકવણી કર્યા બાદ ડીજીટલ ગામ નમુના નંબર તૈયાર થયેલા n હોય તો “Generate RoR” પર click કરી ડીજીટલ ગામ નમુના નંબર ની પ્રિન્ટ તૈયાર કરો.

 • Digital ગામના નમુના નંબરમાં દર્શાવેલ QR Code સ્કેન કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા તેને સર્વરની કોપીની ખરાઈ તેમજ ચકાસણી કરી શકે છે.
 • આવી રીતે 7/12 અને 8-અ ના ઉતારા ઘરે બેઠા મેળવો online
 • જમીનના જુના રેકોર્ડ મેળવો મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા મેળવો
READ MORE :  Big news for Gujarat drivers: Price hike in PUC, find out on which vehicle
AnyRoR Gujarat Website Click Here
i-ORA Gujarat Portal Click Here
સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ ઠરાવ Click Here
HOMEPAGE  Click Here

 

જમીનના જુના રેકોર્ડ મેળવો મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા
જમીનના જુના રેકોર્ડ મેળવો મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા

 

1 thought on “જમીનના જુના રેકોર્ડ મેળવો મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા”

Leave a Comment

x
error: Content is protected !!