Driving Licence Exam: ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પુસ્તક, PDF ફાઈલ

Driving Licence Exam: ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પુસ્તક, PDF ફાઈલ
Driving Licence Exam: ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પુસ્તક, PDF ફાઈલ

 

Driving Licence Exam: ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પુસ્તક, PDF ફાઈલ – ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પુસ્તકઃ આજકાલ ભારતીય રસ્તાઓ પર બાઇક, ક્વોડ અથવા ભારે વાહન ચલાવવા માટે લાયસન્સ જરૂરી છે. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવતી વખતે કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ ફરજિયાત છે. ચાલો આ લેખમાં કોમ્પ્યુટરમાં પૂછી શકાય તેવા પ્રશ્નો અને તેના જવાબોની ચર્ચા કરીએ.

ડ્રાઇવર લાયસન્સ ટેસ્ટ માટે ઉપયોગી પુસ્તક

પોસ્ટ નામ ડ્રાઇવર લાયસન્સ ટેસ્ટ માટે ઉપયોગી પુસ્તક
વિષય સહાયક બુક pdf બુક 
વિભાગ RTO
ફાયદા પરીક્ષા આપવામાં સરતા રહે
સત્તાવાર વેબસાઈટ https://parivahan.gov.in/

RTO માહિતી

Driving Licence Exam : વાહનવ્યવહાર વિભાગ મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 ની કલમ 213 ની જોગવાઈઓ હેઠળ કામ કરે છે. વાહનવ્યવહાર વિભાગની સ્થાપના મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988, ગુજરાત મોટર વાહન અધિનિયમ, 1989 અને બંને હેઠળ બનાવેલ નિયમોની જોગવાઈઓને અમલ કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. કૃત્યો

ડ્રાઇવર લાયસન્સ ટેસ્ટ માટે ઉપયોગી પુસ્તક

વાહન વિભાગનું નેતૃત્વ પરિવહન અધિકારી (TK) કરે છે. હેડક્વાર્ટરમાં અમલીકરણ, વહીવટ અને નાણામાં વિશેષતા ધરાવતા સંયુક્ત નિયામક અને OSD દ્વારા પણ તેમને મદદ કરવામાં આવે છે.

Driving Licence Exam માટે ઉપયોગી IMP પ્રશ્ન :

 1. ડ્રાઈવર રસ્તા ઉપર પોતાનું વાહન કઈ બાજુ ચલાવશે? : જવાબ : રસ્તાની ડાબી બાજુ
 2. તમે સાંકડા નાળા પાસે પહોંચો છો, સામેથી નાળામાં બીજું વાહન પ્રવેશે છે તમે શું કરશો? : જવાબ : સામેનું વાહન પસાર થાય ત્યાં સુધી થોભી ત્યારબાદ આગળ વધશો
 3. વાહને અકસ્માત કરી જયારે કોઈ વ્યક્તિને ઈજા કરેલ હોય ત્યારે : જવાબ : ઘાયલ વ્યક્તિને સારવાર મળે તે માટેના દરેક પગલાં લઈ 24 કલાકમાં પોલીસ સ્ટેશને રીપોર્ટ લખાવશો.
 4. જે રોડ વન-વે તરીકે જાહેર થયેલ હોય ત્યાં : જવાબ : રીવર્સ ગીયરમાં વાહન ચલાવવું મનાય છે
 5. તમે કોઈ પણ વાહનને કઈ બાજુથી ઓવરટેક કરી શકો છો? : જવાબ : આગળના વાહનની જમણી બાજુથી
 6. PUC સર્ટીફીકેટની મુદ્દત કેટલી છે? : જવાબ : 6 મહિના
 7. ફૂટપાથ વગરના રોડ ઉપર રાહદારીએ શું કરવું? : જવાબ : રોડની જમણી બાજુએ ચાલવું
 8. ક્યાં વાહનને જવા માટે અગ્રતા આપવી? : જવાબ : એમ્બ્યુલન્સ અને ફાયર ફાઈટર વાહન
 9. રાત્રી દરમિયાન જયારે રોડની સાઈડમાં વાહન થોભાવો ત્યારે? : જવાબ : વાહનની પાર્કિંગ લાઈટ ચાલુ કરવી
 10. ધુમ્મસ લેમ્પનો ઉપયોગ ક્યારે કરવામાં આવે છે? : જવાબ :  વાતાવરણમાં ધુમ્મસ હોય ત્યારે
 11. તમારી પાછળ જો એમ્બ્યુલન્સ નજુક આવી ગી હોય ત્યારે : જવાબ : ડ્રાઈવર પોતાના વાહન રોડની ડાબી બાજુમાં લઈને રસ્તો ખુલ્લો કરશે
 12. ટ્રાફિક સિંગલમાં લાલ લાઈટ શું દર્શાવે છે? : જવાબ : વાહન થોભાવો
 13. જ્યાં રસ્તો લપસણો છે તેવી નિશાની દેખાઈ ત્યારે ડ્રાઈવર : જવાબ : ગીયર બદલીને ગતિ ધીમી કરશે.
 14. ક્યાં સંજોગોમાં ઓવર ટેકિંગ કરવાની મનાઈ છે? : જવાબ : અન્ય ટ્રાફિકને જયારે ભય ઉભો થાય તેવી શક્યતા હોય ત્યારે
 15. વળાંક નજીક હોય ત્યારે ઓવર ટેકિંગ કરવું? : જવાબ : માન્ય નથી
 16. નશો કરીને ડ્રાઈવિંગ કરવું? : જવાબ : કોઈપણ વાહનમાં મનાઈ છે
 17. પાછળનું દ્રશ્ય જોવાનો અરીસો શા માટે વયારાય છે? : જવાબ :  પાછળથી આવતા વાહનો જોવા
 18. વાહન ગતિમાં હોય ત્યારે વાહનમાંથી ઉતરવું કે ચઢવું : જવાબ :  ના
 19. જયારે વાહનમાં બળતણ (પેટ્રોલ / ડીઝલ / ગેસ) ભરતા હોય ત્યારે : જવાબ : ધુમ્રપાન કરવું નહી
 20. ઓવર ટ્રેકિંગની મનાઈ છે? : જવાબ : જયારે આગળનો રસ્તો બરાબર ન દેખાતો હોય ત્યારે
 21. રાત્રે જયારે તમે હેડ લાઈટના દૂરના બીમથી ડ્રાઈવિંગ કરો છો ત્યારે સામેથી બાજુથી વાહન આવે ત્યારે? : જવાબ : સામેનું વાહન પસાર થઇ રહ્યું ત્યાં સુધી ડીમ હેડ લાઈટ રાખશો.
 22. જરૂરિયાત વગર હોર્નનો વારંવાર ઉપયોગ ગુન્હો બને છે? : જવાબ : હા
 23. નોન ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન સાથે રાખવાના દસ્તાવેજ : જવાબ : આર.સી.બુક, પીયુસી, વીમા પ્રમાણપત્ર, મોટર ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ
 24. કોઈપણ વાહન ચલાવતી વખતે મોબાઈલ ઉપર વાત કરવી જોઈએ? : જવાબ : ના
 25. સીટ ઉપર લગાવેલ હેડ રેસ્ટ કઈ રીતે ઉપયોગી છે? : જવાબ :  અકસ્માત વખતે ડોકની ઈજાથી બચાવે છે.
 26. ડાબી બાજુનો વળાંક લેતી વખતે તમે શું કરશો? : જવાબ : ડાબી બાજુનું સિગ્નલ બતાવી રોડની ડાબી સાઈડ વાહન રાખીને વળાંક લઈશું
 27. ગીયર વગરના મોટર સાઈકલનું લાયસન્સ મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછી ઉંમર કેટલી જોઈએ? : જવાબ : 16 વર્ષ
 28. વાહનનો ડ્રાઈવર ઓવર ટ્રેઈક કરી શકે છે? : જવાબ : આગળ જતા વાહનનો ડ્રાઈવર ઓવર ટ્રેઈક કરવા નિશાની બતાવે ત્યારે
 29. રાહદારીઓ માટેના ક્રોસિંગ ઉપર રાહદારી રોડ ક્રોસ કરવા ઉભા હોય ત્યારે તમે શું કરશો? : જવાબ : વાહન ઉભુ રાખી દઈ રાહદારી રોડ ક્રોસ કરી લે ત્યાં સુધી થોભી પછી આગળ વધશો.
 30. કાચાલાયસન્સની મુદ્દત કેટલી છે? : જવાબ : 6 મહિના
READ MORE :  કંડલા પોર્ટ ભરતી 2023 : કંડલા પોર્ટ દ્વારા એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે 10 પાસ પર ભરતી

કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ Driving Licence Exam

Driving Licence Exam : ઓનલાઈન ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ફોર્મ ભર્યા બાદ કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ જરૂરી છે. કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ ફરજિયાત છે. ચાલો જાણીએ કે કોમ્પ્યુટર આધારિત ટેસ્ટમાં કયા પ્રશ્નો પૂછી શકાય.

RTO કોમ્પ્યુટરાઈઝડ પરીક્ષાના નિયમો

 • હવે કોમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી માટે પીડીએફ ફાઈલ છે જે લેખના અંતે આપવામાં આવી છે, કૃપા કરીને તેને વાંચો.
 • કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ ટેસ્ટમાં સામાન્ય પ્રશ્નો હશે જે તમે જ્યારે રસ્તા પર આવશો ત્યારે જોશો.
 • પ્રશ્ન માટે એક વિકલ્પ પણ આપવામાં આવ્યો છે જેમાં તમારે સાચા જવાબ પર ટિક કરવાનું છે.
 • RTO કોમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષામાં 15 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે જેમાંથી તમારે 11 પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપવાના હોય તો જ તમે પાસ થશો.
 • દરેક પ્રશ્નને 45 સેકન્ડ ફાળવવામાં આવે છે.
 • RTO ઓનલાઈન ટેસ્ટમાં ભાગ લેતી વખતે ઓળખનો પુરાવો આપવો ફરજિયાત છે.
READ MORE :  How to Download Birth/Death Certificate Online in Gujrat

 

કોમ્પ્યુટર-આધારિત કસોટી પાસ કરવામાં તમારી મદદ કરવા માટે નીચે ઉપયોગી ડ્રાયવર્સ લાયસન્સ ટેસ્ટ બુક અને એપ્સ છે.

Driving Licence પરીક્ષા માટે ઉપયોગી બૂક PDF HERE
હોમ પેજ જાઓ અહિયાં ક્લિક કરો

Driving Licence Exam FAQ –

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

ગુજરાત ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવી જરૂરી છે.

READ MORE :  ઘરે બેઠા ઓનલાઈન આધાર કાર્ડ મા સુધારો

ગુજરાતમાં નાગરિકો માટે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટેની સત્તાવાર સાઇટ કઈ છે?

તમામ ટ્રાફિક અને વાહન લાઇસન્સ અને વ્યવહારો માટે આ વેબસાઇટ https://parivahan.gov.in/ છે.

ARTO શું છે?

ARTO – મદદનીશ પ્રાદેશિક ટ્રાફિક અધિકારી

RTO શું છે?

RTO એટલે પ્રાદેશિક પરિવહન કાર્યાલય અથવા માર્ગ પરિવહન કાર્યાલય

નિષ્કર્ષ: Driving Licence Exam

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગુજરાતી ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બુક સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમે હજુ પણ કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા હોવ તો કોમેન્ટ box માં કોમેન્ટ લખો અમારો સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનું નિરાકરણ કરીશું.

 

======================================

Note: Please always check and confirm the above details with the official website/organization/institute/department and official advertisement/notification.Talatiexam.in Is Created Only For The Educational Purpose. Not The Owner Of Any Of The Available PDF Material And Books On It. Nor Made And Scanned. We Only Provide The Link And Material Already Available On The Internet. If In Any Way It Violates The Law Or If An Author Or Publisher Has A Problem Please Mail Us To Remove Link At techspsaheb@gmail.com

 

Leave a Comment

x
error: Content is protected !!