માનવ કલ્યાણ યોજના 2023, ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ

માનવ કલ્યાણ યોજના 2023, ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ

માનવ કલ્યાણ યોજના 2023: માનવ કલ્યાણ યોજના હેઠળ, ગુજરાતના તમામ લોકોને ઉદ્યોગસાહસિકતા માટે વ્યવસાયિક સાધનો/ટૂલ્સના રૂપમાં સહાય પૂરી …

Read more

પ્રાથમિક શાળાની પરીક્ષાનું વાર્ષિક સમયપત્રક જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, 3 એપ્રિલ થી પરીક્ષાઓ શરૂ થશે

પ્રાથમિક શાળાની પરીક્ષાનું વાર્ષિક સમયપત્રક જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, 3 એપ્રિલ થી પરીક્ષાઓ શરૂ થશે

પ્રાથમિક શાળાની પરીક્ષાનું વાર્ષિક સમયપત્રક જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, 3 એપ્રિલ થી પરીક્ષાઓ શરૂ થશે, વિષે આ પોસ્ટ …

Read more

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: ધોરણ 9 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ અને અન્ય લાયકાત

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: ધોરણ 9 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ અને અન્ય લાયકાત

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: રોજગાર અને તાલીમ નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા નાયબ નિયામક (રોજગાર)/રાણીપ ITI રાણીપ, અમદાવાદના …

Read more

Talati Exam 2023

Talati Exam: An Overview of Gujarat’s Revenue Department Recruitment The Talati Exam is a highly sought-after recruitment exam …

Read more

Shivratri Live Darshan : મહાદેવ ના લાઈવ દર્શન કરો માત્ર એક જ ક્લિકમાં

Shivratri Live Darshan : મહાદેવ ના લાઈવ દર્શન કરો માત્ર એક જ ક્લિકમાં

શિવરાત્રીના જીવંત દર્શન: મહાશિવરાત્રીના પવિત્ર દિવસે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે ભક્તો મોટી સંખ્યામાં આવે છે. …

Read more

x
error: Content is protected !!